Технології швидкочитання

Технології реалізації швидкочитання в початкових класах використовує Середа Ольга Василівна
Посилання на вправи:                                                         
Вправа 1
Вправа 2


https://drive.google.com/open?id=1BqInS53i0jIISgTh-dW1_zxYIhoJ3RA7






Вправи для удосконалення навичок читання

1) Читання приголосних.
Учень робить глибокий вдих і на видиху читає 15 приголосних одного ряду:

БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС
КВМСПЛБШГРДБЛСТ
ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ
ВМРГКТБДЗЩЗБЧВН
ФЩМЖДШХЧМКПБРВС
ПТКЗРМВДГБФКЗРЧ


2) Складання слів з половинок.
Береться від 3 до 10 слів. Слова поділяются на склади, які пишуться на окремих карткх. Дитині пропонується швидко скласти картки так, щоб вийшли осмислені слова. У більш складному варіанті пропонуються слова, схожі за написанням.
Ця вправа розвиває здатність по окремому фрагменту висловлювати здогад про все слово в цілому і відразу ж підтверджувати його відсутнім фрагментом. Крім того, формується установка на побуквений аналіз слова.



3) Утворення слів з частин.




4) Гра «Поле чудес»
Додавання букв таким чином, щоб змінилася форма слова, або вийшло нове слово.



5) Утворення якомога більшої кількості слів з частинок, що наведені у табличці.

КА    СИ    ПАВ БУ     ТО
ПАР  НА   ТОК  ВІС  ЖКА
ГОН  ПА    ВА    ЛА    МИШ
ТА    МУ   РОС  ЛО    СНІ


6) Пошук фрагментів.
Знаходження у таблицях запропонованих фрагментів і виділення їх за зразком.




7) Гра «Комп'ютер».
Мета - з'ясувати, скільки разів зустрілися слова заєць та вовк.




8) Викреслювання букв різними способами.
Мета - закреслити всі букви "О". Букви "А" потрібно обвести в кружок.




9) « Зашифровані » слова
Щоб прочитати зашифровані слова, необхідно в кожному горизонтальному рядку закреслити однакові літери

а м м д а к р к т у ш г т ш (друг)
т о о а к м р м я у д а к я (труд)
я ш щ д щ ш д я а с п а о р т (спорт)
с в о я к т т з н я з в к ц е (сонце)


10) Читання слів, текстів, в яких переставлені склади, букви :

шіНа кибать
Мій тота рапцює ан вазоді. ніВ ривать лтась. тоТа вітСланки - стермай оп редеву. ніВ борить лембі. У ліЮ тота - менписьник. А колМичин тота – карто.



Каінклиу."Канікули! Каінклуи!" - сіпавє вес наквоо.лКанікули, каінклиу, канікули у шокл! іА що ткае "кнаіулки"? Це – лтіні дін бавритіс,це чса, клои нма ніоклхиоча б на мтиь прсиітис,бо терба мачти боисмнаиввипередки з втірмо,з гсуитх лсіів прниоитсигоріхів пвоні вдір. аЦе чса у рчіці хлпюаисть,підсмажувати сипині заркну в лзуі слхуаиттонку сртнуу бдожлнуи…Це чса, клои за дурзяимми сукичм – як нкіоил,і нма срташнено схчоеьстяскоріше зонв до шокли.!..



11) Створіть нове слово:
 - прочитайте слова односкладові, двоскладові, з наголосом на І або ІІ складі; поясніть багатозначність або значення наведених слів:
бак, рак, мак, лак, так, гак;
дуб, чуб, куб, зуб;
лити, шити, пити, жити, бити;
чайка, майка, гайка, байка;
 - замініть букву, що позначає голосний звук:
бак, бік, бук, бик, бек;
лук, лик, лак;
 - прочитайте слова, що різняться різними складами:
обберуть - обдеруть; влетить - злетить; поповз - заповз.



12) Відшукайте закінчення прислів’я чи приказки і прочитайте її.
Квітам потрібне сонце,      ніж у неволі в золотій клітці.
Воля пташці дорожча,        то в ліс не йти.
Краще на волі на вітці         від золотої клітки.
Боятися вовка,                     а народам мир.


13) Вчитель пропонує на картках тексти із пронумерованими реченнями з недописаними:
а) закінченнями в словах;
б) словами;
в) частинами прислів′я.
Зразки карток.
А) 1. Світить сонц… . 2. В синь… небі співає жайворонок. 3. Чується весел…, дівоч… пісня. 4. У дитячому садк… граються, сміються діт… .
(На звороті: 1. –е; 2. –ому; 3. –а, -а; 4. –у, -и)
б) 1. Хто багато говорить, той мало … . 2. Вмієш сказати, умій і … . 3. На словах медок, а на серці … . 4. Де багато пташок, там нема … . 5. Лихо конем не … .
(На звороті: 1. Робить; 2. Змовчати; 3. Льодок; 4. Комашок; 5. Об
′їхати.)



14) Прочитай дані слова. Вибери з них пари антонімів.
Хворий, літній, кривий, зустріч, здоровий, молодий, спокій, талант, тривога, підвищення, бездарність, гасити, розставлений, гучний, запалювати, рівний, тихий.


15) Прочитати швидко слова. Сказати, яке з прочитаних слів зустрічалося двічі.
ліс                      книжка                ягода              щиглик
звір                    фарби                   ялина              шпак
жук                   альбом                  суниця            синиця
кущ                   зошит                   малина           сорока
лис                    книжка                 полуниця        ворона
ліс                     книжка                 полуниця        ворона
мох                  ранець                    виноград          шпак
їжак               пензлик                    вишня              горобець
джміль           зошит                     малина            журавель

Немає коментарів:

Дописати коментар

  24 березня відзначається Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом. З метою попередження цього захворювання була проведен...